Hvad er zoneterapi

Zoneterapi - ind imellem også kaldet reflex-zoneterapi - virker på den måde, at zoneterapeuten via bestemte områder under fødderne kan påvirke de forskellige organer og/eller kropsafsnit.

Zoneterapiens virkefelt

Zoneterapiens formål er således at genoprette balancen i kroppen og dermed give lindring og nyt eller forøget velvære.

Ud fra patientens symptomer stiller zoneterapeuten en diagnose over, hvor ubalancen er placeret, og tilrettelægger sin behandling herefter. Selve zoneterapibehandlingen udføres bl.a. gennem en trykpåvirkning på føddernes over- og undersider, men andre supplerende råd og behandlinger kan komme på tale.

TKZ ® Zoneterapi

TKZ ® zoneterapi følger de tusind år gamle kinesiske teorier, der opfatter kroppen som en helhed - eller et energikredsløb - hvor de forskellige organer har en indbyrdes afhængighed og hvor hver enkelt funktion indgår i det overordnede energikredsløb.
Zoneterapi

Denne zoneterapi støtter sig bl.a. på akupunkturens viden om kroppens meridianbaner, som er en slags "energinetværk", der relaterer sig til de tolv organer. De tolv organer styrer kroppens funktioner i forhold til forskellige kropsvæv og sanseorganer, hvorfor zoneterapeuten f.eks. spørger ind til fordøjelse, vandladning og spisevaner m.m. og sammenholder dette med evt. muskel- eller ledsmerter. Herved kan man danne sig et HELHEDSBILLEDE af patientens tilstand.

Det er således muligt at fjerne ubalancen og hermed årsagen til problemets opståen, og ikke bare mildne symptomerne, hvorved problemet løses permanent.

Om forfatteren

  • Er eksamineret og godkendt som akupunktør
  • har supervisionsaftale med en læge
  • har en patientansvarsforsikring
  • har gennemgået et godkendt førstehjælps kursus inkl. hjertemassage

Se mere på Livssyn - akupunktør, zoneterapeut og NLP-practitioner Ole Malchaus hjemmeside.