Hvornår skal kørekort fornyes og til hvilken pris?

Hvornår og hvorfor skal dit kørekort fornyes? Dette afgøres af flere faktorer, blandt andet om der stilles krav til en administrativ fornyelse, om du er fyldt 70 år eller mere og din helbredsmæssige tilstand. 

Lad os først se på, hvad en administrativ fornyelse vil sige. Selve fornyelsen indebærer at du afleverer dit kørekort, et pasfoto, en lægeerklæring og en ansøgningsblanket til en myndighed. Der er dog indenfor de seneste år kommet nye regler på områder, hvilket betyder, at det er afgørende om du har fået dit kørekort før eller efter d. 19. januar 2013. Er dit kørekort udstedt før denne dato, er den første lovpligtige administrative fornyelse når du fylder 70 år. Er dit kørekort til gengæld udstedt efter d. 19. januar 2013, kræver loven en administrativ fornyelse af kørekortet hver 15. år. Det vil sige, at hvis du som 18 årig får dit kørekort, er den første administrative fornyelse når du fylder 33.
Udover den grundlæggende administrative fornyelse, hver 15. år eller ved det 70. år, skal man når man fylder 75 også indlevere en lægeattest til fornyelsen. Lægeattesten skal dokumentere din helbredsmæssige tilstand, og denne regel gælder uanset hvornår kørekortet er udstedt. 

Hvis lægeattesten ikke resulterer i tilfredsstillende krav, kan der kræves forskellige ting. Dette kan eksempelvis være krav om yderligere oplysninger eller undersøgelser af en speciallæge. Der kan stilles krav om en vejledende helbredsmæssig køretest. Det kan kræves at kørekortet bliver tidsbegrænset, eller at kørekortet slet ikke kan fornyes og i stedet bliver frataget dig.

Ansøgning om fornyelse af kørekort

Hvis du opfylder nogle af ovenævnte krav og skal have fornyet dit kørekort, skal du henvende dig på dit lokale borgerservice. Du skal medbringe en lægeattest, som er udstedt af din egen læge. Du skal medbringe et pasfoto, som opfylder samme krav som foto til et kørekort. Derudover skal du medbringe dit kørekort eller et gyldigt pas. Har du ikke et gyldigt pas eller kørekortet af kreditkorttypen skal du i stedet medbringe billedlegitimation og din originale fødsels-, navne- eller dåbsattest.

Prisen på fornyelse af kørekort 

Prisen på fornyelse af dit kørekort afhænger af, hvilken situation du befinder dig i, og svinger fra 0-280 kr.. Den er blandt andet afhængig af, om fornyelsen er tidsbegrænset pga. helbredstilstand, om kørekortet er til erhvervsmæssig personbefordring eller om fornyelsen indebærer en kørelæregodkendelse. En administrativ fornyelse, som kun skyldes at 15 år er gået, eller at man er fyldt 70 år koster 50 kr. 

Det er vigtigt at bemærke, at disse regler og priser omfatter fornyelse af ”det lille” kørekort, altså til personbil. De samme regler gælder derfor ikke nødvendigvis ved fornyelsen af kørekort til større køretøjer som lastbil og bus.