Gode forretninger vurderer altid deres omkostninger

Omkostninger er et vitalt område i enhver forretning. De afgør rentabiliteten, men en nøje vurdering af aktuelle løbende omkostninger fastlægger også, om en forretnings pengestrøm overhovedet er tilstrækkelig til at holde forretningen kørende. Selv de bedst lagte finansielle planer kan ødelægges med en uforudset udgift, der pludselig opstår, og mangen en revisor har fået et sæt nøje udregnede periodiseringer ødelagt af en uforudset hændelse.

Et forsigtigt blik på omkostningerne viser visse problemområder, der er fælles for de fleste forretninger. Omkostninger til indkøbte varer eller råmaterialer er en af de største syndere. Disse stigninger i omkostningerne kan ikke forudses, for selv om vi måske kan have en mistanke om, at oliepriserne stiger, har vi ingen muligheder for at vide på forhånd, om eller hvornår en efterfølgende stigning i vores leverandørs transportomkostninger måske sendes videre til os.

Et andet vigtigt område, der er berygtet for overskridelser af omkostningerne, er et firmas it-afdeling. Der kan være mange slags problemer her, f.eks. omkostninger ved udskiftning af pc'er eller pc-komponenter, der er i stykker, omkostninger til uventede opdateringer af hardware og indkøb af yderligere software eller fornyelse af erhvervsbrugerlicenser.

Hvad kan der gøres for at mindske følgerne af disse uventede begivenheder?

Hvad angår omkostninger til lager og materialer, er det ikke muligt at undgå stigninger i omkostningerne. Det, der dog bør gøres, er at budgettere med en stigning på forhånd. Der er ingen særlig hård og hurtig metode at gøre det på, men hvis man f.eks. planlægger, at olieomkostningerne stiger med f.eks. 4 % i næste kvartal, selv om man måske ikke mærker det direkte, kan man planlægge en stigning på 4 % i sit budget. Selv om det umiddelbart vil påvirke den beregnede pengestrøm med 4 %, står man, hvis der ikke er nogen stigninger i omkostningerne ved råmaterialer, med et uforventet overskud ved kvartalets slutning... og det må være noget bedre end et uventet underskud!

Hvad angår it-omkostninger, vil der altid være et element af uforudsigelighed, som det er umuligt at tage højde for på forhånd, såsom pc'er, der går i stykker, men der findes en måde at mindske næsten alle andre løbende it-omkostninger til et kvantificerbart månedligt tal på ved at bruge en desktop-løsning.

De ovenstående eksempler dækker de to områder, der er tilbøjelige til at udgøre de største forhindringer i at opstille budgetplaner. Heldigvis kan andre omkostninger for det meste fastlægges, inden et projekt sættes i gang. Som eksempel har jeg valgt branchen for oversættelsestjenester. Et stigende antal virksomheder driver handel i udlandet, og derfor er behovet for oversættelsestjenester også vokset tilsvarende. Hjemmesiden Priser giver et godt eksempel på, hvordan et besøg på en hjemmeside gør det muligt at fastsætte en pris på et projekt på forhånd, betale og dermed fastsætte omkostningerne på forhånd - ingen skjulte overraskelser.

Hvis du vil have, at dit firma stadig skal køre om et par år, så pas på dine omkostninger, læg et godt budget, og hold øje med de ubehagelige overraskelser!

Om forfatteren

Ioana Mihailas, Lingo24 oversættelsesbureau tilbyder tysk oversættelse