Guide til jordvarme

 

Hvad er jordvarme?
Mange spørger sikkert sig selv, hvad er jordvarme? Hvis man sammenligner det med en luft til luft varmepumpe, er jordvarme i højere grad en totalløsning, der består af flere komponenter.
Hvad er jordvarme så helt præcist, og hvordan kan det bruges i boligen? Jordvarme sørger for at varme boligen op - både selve boligen men også vandet i huset. Denne proces sker ved at jordvarmeslangerne, der er gravet ned i jorden, omdanner energien i jorden til varme i boligen.
Isoleret set er jordvarme den dyreste investering i forhold til opvarmning af din bolig, men er til gengæld den varmemetode, der i sidste ende sparer dig mest på din varmeregning.

Hvordan virker jordvarme?
Jordvarme er en ganske simpel proces. Det virker på den måde, at energien i jorden omdannes til varme. Selve jordvarmeanlæg består blot af af to dele:

  • En jordslange
  • En varmepumpe

Man graver jordslangen ned i jorden, og den optager så energien, mens varmepumpen er den del anlægget, der genererer varmen, og leder det videre ind i boligen. Man kan bruge jordvarmen til at opvarme hele huset, men man kan også bruge den til at generere varmt vand. 

Jordvarmen er skruet sådan sammen, at den energi, der eksisterer i jorden, bliver udvundet og omdannet til varme. Energien i jorden opfattes som en varmekilde, og denne energi bliver dannet af solen. Hvis solen lyser, bliver der dannet mest energi, men der dannes også energi, hvis det er overskyet, og solens stråler ikke umiddelbart er til at se. 

Rent teknisk fungerer det på den måde, at der bliver gravet en jordslange en meters dybde ned i jorden. Denne jordslange er fyldt med frostvæske, og det er her jordvarmen bliver samlet. 

Fordele ved at anskaffe jordvarme
Der er flere gode fordele ved at vælge jordvarme frem for andre opvarmningsmetoder. Her ses de vigtigste:

  • Jordvarme giver billig varme
  • Jordvarme er en miljøvenlig løsning
  • Jordvarme kræver ingen vedligeholdelse
  • Jordvarme støjer ikke
  • Jordvarme kan øge værdien af din bolig

Mange mennesker investerer i jordvarme, fordi det kan være en gunstig løsning og spare gode penge på varmeregningen. Det er især en effektiv metode, hvis man skifter fra olie- eller naturgasfyr, der skal vedligeholdes og fyldes med brændstof. Besparelse på varmeregningen varierer alt efter hvad ens varmebehov er, jo større ens regning er, jo mere sparer man på sin regning. En tommelfingerregel er, at du kan regne med at spare omkring halvdelen af din varmeregning ved at skifte til jordvarme.

Finansiering af jordvarme
Man skal huske at jordvarme er en investering, og det kan for mange være et stort beløb, der skal lægges ud. Så selvom det ser attraktivt ud med de store besparelser, så skal man altså lige finde pengene til at få det installeret, da det kan koste op mod 125.000 kr. 
Mange private har ikke så stort et beløb at lægge ud i kontanter, og må ty til lån, men heldigvis er der mange muligheder på nettet til at finde det lån, der passer dig bedst i lige præcis din situation. 

Om forfatteren

Mit navn er Anders og har erfaring inden for grøn energi, men har også gjort mig inden for lån