Tip til at spare penge på oversættelse

I vores globaliserede verden stiger efterspørgslen efter oversættelsesservicer hele tiden. Det afspejles tydeligt i hyppigheden af udenlandsk korrespondance, som krydser vores vej, og det øgede behov for at rekvirere vores egne udenlandske oversættere. For de fleste virksomheder, som anvender oversættelsesservicer, er disse servicer en livsvigtig nødvendighed såvel som at være en uundgåelig forretningsomkostning. Der findes imidlertid nogle vigtige trin, som kan spare penge på oversættelser.

Det første trin er at indse, at for oversættelser betaler du for den mængde tekst, der skal oversættes. Så for at reducere omkostningerne...reducer mængden af tekst.

For dokumenter, som kun skal bruges internt inden for internationale afdelinger af samme virksomhed, er der lidt mere spillerum. For eksempel kan en kombination af interne færdigheder og brugen af gratis online oversættelsesværktøj væsentligt nedsætte mængden af uoversat tekst, som skal overdrages en oversætter.

Tit og ofte er dette imidlertid ikke en valgmulighed, da oversættelser er krævet af eksterne modtagere, og som følge deraf skal de være sprogligt i orden. Der er dog nogle lige så fordelagtige strategier, som væsentligt kan reducere mængden af tekst, som skal videregives til oversættelse.

•    Slet ekstra ordrighed og unødvendige detaljer. Mens du læser en indsendelse igennem, afgør om alle detaljerne virkelig er nødvendige for at kommunikere tekstens primære meddelelse. Sammen med en reducering af detaljer kommer et velovervejet brug af ord...anvend ikke ti ord til at sige noget, hvis du kan omformulere det ved hjælp af bare fem.
•    Fjern overdrevent brug af beskrivende udtryk. Hver gang du kommunikerer med eksterne parter angående et produkt eller en service, har de fleste af os for vane at gå i ‘salgstilstand’. Nogle gange kan det være passende, men er “Denne førende, brugervenlige og avancerede softwarepakke” virkelig bedre  “Denne avancerede software”?
•    Undgå gentagelse af tekst. Hvis du skriver en analyse af dollarens faldende værdi med titlen ‘Analyse af den faldende dollar’, vil gentagelse af denne tekst under en illustrerende kurve og brug af denne vending i den første linie gøre, at du betaler tre gange for en identisk sætning.
•    Slet al information, som ikke er markedsspecifik. Hvis du skriver en anvisning til en Autorisation for materialereturnering for det kinesiske eller japanske marked, er der ingen grund til at inkludere information om procedurer for andre markeder.

•    Anvend et hovedindeks. Ved at bruge bare et hovedindeks eller indholdsfortegnelse i starten af udgivelsen, eliminerer du behovet for at gentage denne information i starten af alle efterfølgende kapitler.

Via en ‘erhvervsrettet’ praktisk tilgang kan førnævnte forslag føre til imponerende nedslag i oversættelsesomkostninger. Men der findes yderligere forslag, som det kan være nyttige for direktører at huske på for yderligere at reducere omkostninger.

•    Hvis der er store mængder tekst, der skal oversættes, kan det være muligt at forhandle en speciel pris med et oversættelsesfirma og dermed opnå en ‘stordrift’. Ligeledes bør du vælge at anvende et regelmæssigt oversættelsesfirma og give dem ‘foretrukken leverandør’-status. Det kan også give din virksomhed en privilegeret pris.
•    Ved at give tilstrækkelig tid til at få oversættelserne klaret, kan tillægsgebyrer undgås. I gennemsnit kan en oversætter muligvis oversætte omkring 2.500 ord om dagen, plus en ekstra dag efter oversættelsen er færdig til kontrol og kvalitetssikring. Selvom et oversættelsesfirma altid vil forsøge at hjælpe dig med et yderst vigtigt job eller et job med en ekstrem kort deadline, hvis du får brug for det, vil det næsten helt sikkert blive tillagt et ekstragebyr på mellem 30 % og 50 %.
•    Forskellige sprog tiltrækker forskellige oversættelsespriser. Som du måske intuitivt forventer, koster europæiske sprog, såsom tysk og fransk, mindre end vanskeligere orientalske sprog såsom kinesisk og japansk. Det kan altid betale sig at forhøre dig om dine kinesiske eller japanske kunder virkelig behøver oversættelse af en specifik tekst.

Ved at være opmærksom på disse omkostningsreducerende strategier, kan der let opnås store reduceringer i oversættelsesmæssige omkostninger, men der er en betingelse: meget ofte vil du se, at finansielle og juridiske skrifter udtrykkes i et meget ordrigt sprog, og de er ofte fyldt med det, der kan kaldes ‘henkastede’ vendinger. Ved at fjerne nogle af disse vendinger, ændres hele naturen og meningen ved denne tekst...protestredaktør!

Ikke desto mindre er det værd at overveje, når ændringer kan foretages forsvarligt...en tekst på 100 ord, som reduceres med bare 15 ord, kunne give en 15 % besparelse...det er helt sikkert værd at huske på.

Om forfatteren

Lingo24 tilbyder seriøs oversættelsesservice i mange sprog. Hos Lingo24 kan du få din oversættelseservice lavet i Ålborg.