Uden koncentration ingen læring

Nogle tror at koncentration og opmærksomhed er noget børn (og voksne) bare kan. Ligesom græsset gror af sig selv tror mange at evnen til koncentration og opmærksomheden udvikles af sig selv. Mange af de meget aktive, eller meget trætte og ukoncentrerede børn og voksne der findes overalt, har enten aldrig lært at fastholde deres fokus, eller kan være udsat for stress i deres liv, og hjernen går i en overlevelses tilstand der er meget omskiftelig og "hurtig".

Så kan vi kalde for f.eks. ADHD børn eller voksne med ADD. Problemet er bare at langt de fleste af disse børn simpelthen ikke kan koncentrere sig fordi de ikke har lært det.

Et af problemerne ved manglende evne eller mulighed for at kunne koncentrere sig er at mennesket taber sin evne til engagement.

Og lyst til at sætte sig ind i nyt stof, og finde "mening" med det som interesserer personen og dermed livet som sådan.

Helt generelt kan man sige at en svær opgave kræver evne til koncentration, og jo sværere opgaven bliver jo mere kræves det at man kan koncentrere sig.

Nogle reagerer ved at blive opgivende, andre ved at gå "sukkerkolde" og andre igen ved at blive rastløse og urolige, og måske udadfarende.

Idag ved man via hjerneforskning at kreativitet og "out of the box" tænkning kræver omhyggelig udvikling af evner og færdigheder, og evnen til at koncentrere sig, blive opslugt af og fokusere på en ting meget længe.

Uden denne træning var Mozart aldrig blevet til det musikalske geni. Kreativiteten er der, men uden organisering af input og "håndværksmæssig" bearbejdning til kreative udtryk, intet kunstværk, eller produkt. Psykens grundtilstand er en slags kaotisk tilstand og der er i konstant  bevægelse, og er omskiftelig. Lyster og behov styrer her ofte "billedet" og personens liv.

Det betyder at koncentration og fastholdelse af opmærksomhed er meget vigtigt i den verden vi lever i dag. En verden der er fyldt med medier: internettet, mobiltelefonen, tv reklamer osv. Alle disse stimuli forplanter sig i os, og kombineret med stillesiddende liv, er der direkte risiko for mentale lidelser, en slags informationsforstoppelse.

Vort sind er heldigvis trænet til at sortere i perceptionerne, og fravælger meget pr. automatik. Men hos det menneske hvor koncentrationen er dårligt udviklet kan der opstå problemer ved alt den stillesiddende medie stimuli.

Opmærksomhed trænes på flere måder, bla. kan der af nyere metoder nævnes: mindfullness meditation og biofeedback. Moderne computerspil byder nu også ind med mulighed for træning af koncentrationen, idet computeren måler på om du er koncentreret, hvis ikke, snyder den dig, og du taber spillet.

Om forfatteren

Gratis artikler pædagogiske/ psykologiske/ fysiologiske, minikurser, video tutorials, video guider til gør det selv, gratis software og meget mere.

psykologi og pædagogik online video undervisning