Husk at teste HPFI afbryderen to gange årligt

HFI/HPFI afbryderen, som er lovpligtig i alle danske hjem, skal øge sikkerheden i forhold til elektriske stød fra defekte lamper, el-apparater og el-installationer. HPFI/HFI afbryderen skal testes to gange årligt af brugeren, så man er sikker på, at den er funktionsdygtig hvis uheldet er ude. Det anbefales tillige at lade en autoriseret el-installatør teste og efterse afbryderen minimum hvert 10. år.

Sikkerhedsstyrelsen har i en undersøgelse påvist, at mange danskere desværre ikke får testet afbryderen eller får den efterset af en el-installatør. De danske installationer indeholder stadig mange HPFI/HFI afbrydere som er over 10 år gamle og aldrig testet, hverken af ejeren selv eller en el-installatør. HPFI/HFI afbryderens opgave er at afbryde strømmen hvis der opstår farlige situationer. Derfor er det yderst vigtigt, at den altid virker efter hensigten. Afbryderen er en mekanisk anordning og kan blive slidt med tiden. Jo ældre afbryderen er, jo større er risikoen for at den er defekt og ikke virker når det er nødvendigt.

Afbryderen sidder som ofte sammen med sikringerne og testes ved at trykke på testknappen mærket med T. Testen skal helst ske to gange om året og kan passende foretages i forbindelse med skiftet mellem sommer/vintertid. Testen afbryder nemlig for al strømmen, så ure og lignende efterfølgende skal indstilles, hvilket jo også er tilfældet når vi rykker tiden frem eller tilbage.

Hvis en HPFI/HFI afbryder ikke virker ved testen, skal man hurtigst muligt kontakte en el-installatør som kan efterse afbryderen og udskifte den hvis den er defekt. Det samme gælder hvis man har en afbryder som er mere end 10. år gammel. Flere og flere har heldigvis fået udskiftet den gamle afbryder ud med en ny og lovpligtig HFI/HPFI afbryder. Nu mangler der blot at de også bliver testet, så el ulykker kan reduceres.