Oversættelse og DTP eller blot oversættelse

Har du nogensinde tænkt på, hvordan du skal arbejde med dit oversatte Word-dokument, når du har fået det tilbage fra dit oversættelsesfirma? Der er mange ting at tænke over, for eksempel i forbindelse med fonte, om du arbejder på en Mac eller en pc, eller hvordan du vil kunne genkende en tekst, når den er blevet oversat til forenklet kinesisk eller russisk.

Det første emne er fonten, som kan vise sig at være en indviklet sag. Hvis du arbejder på en pc og benytter Windows XP, kan du aktivere fonte til diverse sprog i Microsoft Office ved at gå til:

Start > Programmer > Microsoft Office-værktøjer > Microsoft Office Sprogindstillinger

og tilføje sprogindstillinger til dit system. Dette gør det i det mindste muligt for dig at se dokumentet ordentligt i Word. Du kan herefter tænke over næste skridt, for eksempel en opsætning i Quark eller InDesign. Dette kan naturligvis skabe nye problemer for dig. Medmindre du kan identificere, hvilke dele af den oversatte tekst der svarer til den originale engelske tekst, vil du få problemer, især hvis layoutet er kompliceret. Det er ikke noget, man bør give sig i kast med, medmindre man har mulighed for at få den endelige PDF-fils layout checket efter igen af den oprindelige oversætter for at sikre, at alt er, som det skal være. Man skal være modig for at lave en opsætning af en tekst skrevet på arabisk eller urdu, der ikke er ens modersmål, og som står fra højre til venstre på siden.

Hvis du arbejder på en Mac, har du andre problemer at takle, da fonte tilknyttet diverse sprog ikke er standard på en Mac, og du vil få problemer med at læse oversættelsen i Word, uden at de er installeret. Derudover vil du også her få ovennævnte problemer med at afgøre, hvilke dele af teksten der hører til hvor. Den bedste løsning på dette er at bede dit oversættelsesfirma levere den oversatte tekst i EPS-format (Encapsulated PostScript), som herefter kan benyttes i din Quark- eller InDesign-fil præcis på samme måde som grafik. På den måde kan man komme uden om  font-problemet. Det vil dog være tilrådeligt for dig at bede dit oversættelsesfirma checke det endelige layout i PDF-format for manglende tekst eller upassende linjeskift.

Fordelen ved, at alt dette klares af dit oversættelsesfirma fra centralt hold, er, at de er i stand til både at levere serviceydelser og oversatte dokumenter til dig i PDF-format og DTP kildefil-layout klar til printing.

Om forfatteren

Ioana Mihailas – Lingo24 - tilbyderoversættelse dansk engelsk