Udsend nyheds-emails – men pas på!

Det er en rigtig god idé at udsende nyhedsmails til kunder og kundeemner. Men du skal være meget opmærksom på en enkelt vigtig detalje, som fremgår af dette citat fra markedsføringsloven:

§ 6 a. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det.

Så hvad må du – og hvad må du ikke?

Du må gerne...
...udsende emails indeholdende konkrete tilbud eller reklamer for dine produkter/ydelser til firmaer eller privatpersoner, hvis de HAR bedt om det. Altså: Kunden skal selv have tilmeldt sig denne service, enten på din hjemmeside eller på skrift. I princippet kan han/hun selvfølgelig også gøre det mundtligt, men i tvivlstilfælde vil det blive svært for dig at bevise, at kunden har bedt om dine nyhedsmails, hvis du ikke har noget på skrift.
Og du må gerne kontakte kunder og kunde-emner vedrørende andre ting, så længe dine mails ikke har til formål at sælge noget.
Du må også gerne sende tilbud og reklamer til FIRMAER (evt. også med kontaktpersoner) med almindelig post (via PostDanmark).

Du må ikke...
...udsende emails indeholdende konkrete tilbud eller reklamer for dine produkter/ydelser til firmaer eller privatpersoner, hvis de ikke udtrykkeligt har bedt om det.
Du må IKKE udsende tilbud og reklamer til privatpersoner med almindelig post (via PostDanmark), med mindre disse privatpersoner selv har bedt om at få tilsendt materiale.

Hvad hvis du gør det alligevel?
I så fald udsender du spam og det kan anmeldes til forbrugerstyrelsen. Og det fører som oftest til udskrivning af nogle grumme store bøder, så det er en rigtig dårlig idé at ”overse” markedsføringslovens bestemmelser.

Hvad kan nyhedsmails indeholde?
Udover det oplagte med tilbud på og reklamer for nye produkter er det en rigtig god idé at forsyne kunderne med relevant viden eller gratis ting/ydelser. På den måde øger du værdien af dine nyhedsmails set med kundens øjne. Hvad denne viden konkret går ud på afhænger af din branche. Men sælger du computerudstyr kan du f.eks. forsyne kunden med links til spændende hjemmesider, hvor han/hun kan downloade gratis småprogrammer eller hente information om de nyeste virus.

Kun en teaser!
Det er vigtigt, at du ikke fortæller ”hele historien” i dine nyhedsmails! Faktisk skal de kun indeholde teasere og links til din hjemmeside, hvor du beskriver dine produkter/ydelser etc. Det reelle mål med nyhedsmails er nemlig at få brugeren til at besøge din hjemmeside. Ethvert besøg på hjemmesiden betyder mulighed for at eksponere ikke bare de tilbud, du har med i nyhedsmailen, men hele dit produktprogram, din firmaprofil etc.

Hvor tit skal du udsende nyhedsmails?
Det afhænger af situationen, men generelt: Hver gang du har noget nyt at fortælle. Dog skal du nok ikke udsende nyhedsmails tiere end én gang om ugen og ikke sjældnere end én gang om måneden. Gør du det for tit, bliver kunderne trætte af dig – og afmelder servicen igen. Og gør du det for sjældent, kommer det nemt til at virke som om dit firma ”står lidt stille”.

Om forfatteren

Per H. Jørgensen er siden 1999 indehaver af SiteWise som udbyder webdesign og relaterede ydelser herunder online annoncering, søgemaskineoptimering etc.