Er tegnsprog et fremmesprog eller et internationalt sprog?

Under et ophold i den smukke by, Arundel, i West Sussex sad jeg på en café og fik øje på to døve tyske turister, der kommunikerede via tegnsprog. Dette var måske ikke noget usædvanligt syn i sig selv, men det, der gjorde det bemærkelsesværdigt for mig, var, at der kun fire borde længere henne var en lille gruppe døve engelske turister, der også kommunikerede via tegnsprog. Dette fik mig til at tænke over, om tegnsprog nu var et fremmedsprog eller et internationalt sprog?

Med henblik på at klassificere det som et internationalt sprog undrede jeg mig over, om det var ligesom de gamle ægyptiske hieroglyffer, hvor hvert tegn var et ideografisk tegn, der instinktivt kunne genkendes i alle lande. Dette var dog ikke tilfældet, men det fik mig til at tænke over, om de kunne forstås internationalt gennem en kombination af håndens form og retning, kropsbevægelser og ansigtsudtryk.

Jeg følte mig næsten på rette spor, da jeg fandt ud af, at tegnsprogsbrugere fra forskellige lande har lettere ved at kommunikere med hinanden end de hørende. Her faldt min "internationale" teori dog fra hinanden. Bortset fra denne spinkle kvalifikation er det velkendt, at der generelt set ikke er nogen internationale "standardtegn", og at tegnsprogsbrugere fra mange forskellige lande ikke kan kommunikere indbyrdes på noget almindeligt kendt sprog.

Tegnsprog er altså ikke internationalt. Er det så et fremmedsprog?

Med dette spørgsmål er vi måske tættere på svaret. For det første er tegnsprog fra forskellige lande blevet undersøgt af professionelle lingvister og har vist sig at have alle de nødvendige lingvistiske komponenter til at blive klassificeret som et ægte, separat sprog.

Selv om der for det andet ikke er noget rigtigt forhold som sådan mellem tegnsprog og talesprog i de lande, de kommer fra, vokser de parallelt med disse sprog og har i tidens løb tendens til at bibeholde deres "indflydelsessfærer" i de samme områder som de talesprog, som de udvikler sig sammen med, og derfor har hvert talesprog et tilsvarende tegnsprog. Hvis man bad om eksperters mening,  ville de bekræfte, at det ikke rigtigt udgør et separat fremmedsprog.

Hvor står vi så?

Tegnsprog er ikke et rigtigt internationalt sprog.

  • Tegnsprog er et separat sprog i forhold til, men tæt parallelt på talesproget i det land, det kommer fra. Dette har vist sig at være tilfældet i alle lande
  • På grund af det beviste forhold, der nævnes ovenfor, er det logisk at se bort fra "fremmedsprogsteorien"

Jeg foreslår, at tegnsprog bedst anses som en form for dialekt til vores eget talesprog. Hvis forslaget ikke behager alle, fordi tegnsprog grundlæggende set er modsat den mundtlige kommunikation, er det måske på sin plads med et eksempel: Tag en skotte fra området omkring Kintyre og samtidig en tegnsprogbruger. Sæt dem sammen med en englænder fra East Anglia, og så kan man se, at den enkeltes dialekt er lige uforståelig, og det, at tegnsprogsbrugeren bruger ikke-mundtlig kommunikation, ændrer ikke det faktum, at de er parallelle og dermed dialektiske kommunikationsformer.

Om forfatteren

Lingo24 oversættelsebureauer tilbyder oversættelser i mange sprog og gratis nyttige udtryk på verdens mest talte sprog.