Hvornår er det bedst at begynde at lære et fremmedsprog?

Dette er et spørgsmål, der ofte bliver stillet, og normalt er standardsvaret, at den optimale alder for sprogindlæring er mellem 3 og 7-årsalderen. Men er det nødvendigvis rigtigt?

Der er ingen tvivl om, at børn almindeligvis opfatter information - og i denne sammenhæng sproglige strukturer - meget hurtigere end voksne gør. Skolebørn, der har tilegnet sig et basalt kendskab til et sprog, lader til at være mere sikre i sproget og til at have en bedre forståelse end en voksen, der har studeret det samme sprog over en lignende periode. Lad os se nærmere på hvilken type viden, begge grupper af studerende tilegner sig, for at se om et barns indlæringsevne egentlig er bedre.

I skolen vil barnet i forbindelse med sprogundervisningen sikkert lære nogle enkelte navneord hver uge og på den måde få udvidet sit ordforråd, og det vil desuden have lært nogle simple sætningsstrukturer at kende. Denne viden videreformidles højst sandsynligt ved, at man i klassen arbejder sig igennem simple historie-lignende passager, som bliver forklaret, oversat og indlært vha. gentagelser. På den måde opnår den yngre studerende en bred viden om sætningers struktur og opbygning.

Den voksne vil sikkert på lignende vis få en liste med navneord, vedkommende skal lære sig sammen med ordenes kønsspecifikke artikler. Selvom de bestemte og ubestemte artikler på dansk ikke afhænger af et grammatisk køn (hankøn eller hunkøn), gør de det på mange andre sprog, og dette vil sikkert være lettere for en voksen at forstå end for et barn. Den voksne studerende vil bruge tid på at arbejde sig i gennem bøjninger af verber og sætte sig ind i brugen af forskellige tider i forbindelse med indlæringen; og selvom dette almindeligvis er svært for de fleste elever, er det væsentligt lettere for en voksen end for et 5 år gammelt barn. Den strukturerede viden om, hvordan et fremmedsprogs grammatik fungerer, bliver derefter kombineret med den samme type historie-lignende passager som børnene udsættes for, men der vil for den voksnes vedkommende ligge en langt dybere forståelse af sprogets grammatik og udtryksform til grund for indlæringen.

Så hvad fortæller sammenligningen af voksne og børns indlæring os? I bund og grund er det svært at sige, om en af de to grupper har lettere ved at lære et nyt sprog end den anden. Da børn i forbindelse med indlæring af et nyt sprog generelt taler mere flydende og desuden er mere sikre og har lettere ved at opfatte strukturerne i sproget, tilegner de sig en bredere viden om det sprog, de forsøger at lære. Voksne er derimod lidt længere om at assimilere nye sprog, men de tilegner sig til gengæld en dybere og mere grammatisk baseret viden om sproget.

Ved at kigge på nogle eksempler fra den virkelige verden, kan vi måske få bekræftet den ovennævnte påstand fra en lignende situation. Hvis vi tager et professionelt oversættelsesbureau som eksempel, har det to typer oversættere tilknyttet: nogle som oversætter mere generelle tekster, og andre som beskæftiger sig med de mere tekniske oversættelser. Oversætterne, som beskæftiger sig med de generelle tekster, kan være ganske unge og nyuddannede, men stadig være kompetente og fuldt kvalificerede til at udføre jobbet. De tekniske oversættere besidder de nødvendige sproglige kompetencer, men har ofte også en anden teknisk uddannelse bag sig, eller måske har de tidligere arbejdet inden for et specifikt fagområde. De er som regel lidt ældre og har draget fordel af deres alder og erfaring til at tilegne sig en dybere viden på et specifikt område.

Der er måske ikke umiddelbart den store lighed mellem dette eksempel og forskellene på børns og voksnes sprogindlæring, men jeg mener stadig eksemplet viser, at man opnår forskellige typer resultater alt efter, hvornår en læringsproces er påbegyndt; uden at dette betyder, at det ene er bedre end det andet.

Så hvornår er det bedst at begynde at lære et fremmedsprog?

Når som helst!

Om forfatteren

Ioana Mihailas - Lingo24 oversættelser

Vi tilbyder tysk oversættelse til internationale virksomheder.