Oversættelse af juridisk tekst - Gør ikke dig selv til grin i retten

Når et almindeligt brev på et fremmed sprog skal sendes til udlandet, kan vi normalt selv håndtere oversættelsen godt nok (ellers kan en af vore kollegaer).

Når det på den anden side drejer sig om en form for juridisk korrespondance, er der dog uden tvivl brug for en første klasses professionel oversættelse. I modsat fald risikerer du, at din anseelse synker hurtigere end Titanic.

Problemet i at oversætte et juridisk dokument er, at det har sin helt egen terminologi og ofte er uforståeligt selv på engelsk. En endnu større hurdle ligger i historie og udvikling af de engelske love, som nærmere har udviklet sig fra et system af juridisk præcedens end fra en oprindelse i den romerske lov, som det er tilfældet i det meste af Europa.

Juridisk præcedens er når dommere træffer en bestemt afgørelse i en sag, og skulle en tilsvarende sag bringes frem, hvor sagens fakta svarer til den første sag, vil afgørelsen af den tidligere dom blive fulgt.

Nogle af disse dommer-skabte juridiske præcedenser er bindende, andre er alene vejledende - ratio decidendi og obiter dicta.

Ratio decidendi betyder direkte oversat: grunden for at komme til en afgørelse. Det danner det juridiske udsagn, hvorpå dommeren baserer sin endelige afgørelse. Denne del af afgørelsen kunne skabe bindende præcedens.

Obiter dictum betyder: andre ting som blev sagt. Disse er andre juridiske udsagn, som blev fremført, men som ikke virkelig udgør del af den endelige afgørelse. Obiter dicta er ikke bindende, men kan yde assistance til kommende dommere, hvis de er relevante - de er en vejledende autoritet.

Vores system af civilret og equity (specielle britiske regler til udligning af strikte regler i og supplering af common law) er opstået af disse dommer-skabte præcedenser. I tidens løb blev disse akkumulerede domme kodificeret til love og det blev dommernes opgave at interpretere dem, hvis ikke de var tydelige eller ikke specifikt dækkede fakta i den foreliggende sag.

Du ser altså at loven er meget kompleks og med denne korte forklaring af de bagved liggende principper kan du måske forstå, at engelsk lov ikke kun er baseret på kodificerede akter, men også at man må være bevidst om lovens ånd for at favne eller formidle dens sande natur.

Det er derfor klart, at når et juridisk engelsk dokument skal oversættes til brug i udlandet, eller når en udenlandsk juridisk skrivelse skal dechifreres, er der brug for en professionel oversættelse, som ikke alene vil gengive dokumentets mening, men også dets sande ånd.

Denne form for ekspertise er ikke almindelig, men kræver både ypperlige lingvistiske evner og grundigt kendskab til principperne indenfor engelsk og international lov. At overlade din juridiske afskrift til et hvilket som helst oversættelsesbureau, alene på basis af, at det kan udføre en lingvistisk oversættelse, er derfor lig med at lade et barn læse en roman af Dostojevskij og forvente en klar opsummering af det bagvedliggende budskab.

Der er et gammelt engelsk ordsprog, som bruges, når loven fører til en latterlig afgørelse; "The law is an ass", hvilket frit oversat betyder at "Loven er en idiot".  Hvis ikke du finder det rette oversættelsesbureau ... er der stor chance for, at du kommer til at ligne en!

Om forfatteren

Ioana Mihailas,

Lingo24 oversættelsesbureau tilbyder oversættelse dansk engelsk