Astrologi og Chakra Medicin

Planeternes cykliske bevægelse i solsystemet kaldes transitter. Du kan støtte de processer, der sættes igang når markante transitter passerer planeter og akser i dit horoskop med Chakra-medicin - også kaldet Den Ny Tids Medicin.

I forrige århundrede og godt ind i dette var tydningen af transitter ofte anderledes, end den er idag. Hvis man havde "dårlige" transitaspekter (kvadrat, opposition og nogle gange konjunktion) betød det dårlige oplevelser i forhold til de tegn, huse og aspekter, som disse transitter berørte.

Med denne fortolkning havde nogle astrologer med deres "dommedagsprofetier" en næsten uhyggelig magt over deres astrologisk ukyndige klienter. Selvfølgelig vil jeg ikke skære alle over en kam, men tendensen var der - mange gav ikke deres klienter noget valg, hvilket heldigvis har ændret sig idag.

Brug energien eller den bruger dig
Den fri vilje er integreret i vor tids astrologi - og vigtigst af alt: DU HAR ET VALG ! Valget, om du vil tage ansvaret for dit livs retning og således bruge de energier, der er til rådighed, til at lære noget, gøre forandringer, udvikle dig og komme videre - eller, om du vil lade energierne bruge DIG i det kosmiske skuespil.

Bevidstheden om, hvad dine transitter står for, kan være nok til, at du kan gøre dette valg. Valg kan også gøres uden kendskab til astrologi, hvis du har en god intuition og kan fornemme, hvad der "ligger i luften".

Du kan også gå et skridt videre og bruge transitterne til at hjælpe dig selv til at rette de psykiske ubalancer, du måske har i dit chakrasystem. På denne måde kan du igen komme i kontakt med din sjæl og din udvikling som menneske fremskyndes.

Lavet af rene mineraler
Chakramedicinen, Den Ny Tids Medicin, som netop kan give denne hjælp, er homøopatisk og lavet på ren mineralsk basis og den er til behandling af både psykiske, fysiske og "sjælelige" sygdomme.

Den virker ind på de indokrine kirtler, som er kommunikationen mellem det psykiske og det fysiske, med forståelsen af, at fysiske sygdomme er opstået i psyken.

Dette har lægevidenskaben idag også erkendt. I USA har lægerne f.eks. brugt visualisering, meditation og omprogrammering af tankerne til behandling af hjertepatienter med så godt resultat, at de undgik smertefulde og farlige operationer.

De syv chakraer
Mennesket har 7 hovedenergicentre, kaldet chakraer, som hver styrer en del af den samlede bevidsthed, ligesom hver af dem indeholder de andre chakraer i sig. De tre nederste chakraer; Rod, Hara og Solar Plexus ligger i den ubevidste zone og de tre øverste chakraer: Hals, Pande og Krone ligger i den bevidste zone. Hjertechakraet i midten er stedet, hvor både det ubevidste og det bevidste mødes.

Ud fra dette inddeles chakraerne i indbyrdes polære forhold, som bliver brugt i behandling med medicinen. Det vil sige at Rod danner pol med Krone, Hara danner pol med Pande, Solar Plexus danner pol med Hals - og hjertet i midten, der forener det ubevidste og det bevidste, kan tages alene eller sammen med et polært par. Det er gennem disse indbyrdes polære forhold til hinanden, at chakramedicinen virker og også derfor, at medicinen gives parvis. Der kan på denne måde bringes bevidsthed til de ubevidste blokeringer og udrensningsreaktionerne begrænses væsentligt.

Ryggen blev rettet op
Af mine egne erfaringer med chakramedicinen kan jeg f.eks. nævne, at jeg  fra jeg var helt lille har været svajrygget. Det har gjort det svært for mig at stå op i længere tid af gangen og gav mig stærke smerter i hofterne, som bredte sig helt op i nakken og af og til medførte spændingshovedpine. Det samme gjorde sig gældende, når jeg skulle sidde og skrive på computer. Musklerne, der skulle holde ryggen på plads, blev spændte og gav myoser. - Og når skeletter er skævt kommer musklerne på overarbejde.

Da transit Saturn (skelettet) gik i konjunktion med min MC (det bevidste) og derefter tog afspekt til mit T-kvardrat, det vil sige, at transit Saturn tog kvadrat til min Måne (følelser) og Saturn, plus en opposition til Pluto (regeneration), så opdagede jeg, at den Hara/Pande medicin, jeg startede på ved aspektets begyndelse, havde rette min ryg op. Min måde at stå på er nu blevet afslappet med en lille bøjning i knæene og tyngdepunketet i kroppen er flyttet fra svajet i ryggen og ned i hofteområdet. Jeg har en tydelig fornemmelse af, at der er benene, der holder min krop oppe. Både smerterne ved at stå og myoserne er væk.

Det år min transit fra Saturn stod på, var nøjagtig den tid, det tog min ryg at rette sig op - men det var absolut værd at vente på.

Jeg skal lige nævne, at normalt varer en behandling typisk 2 til 3 måneder, men er det hele skelettets struktur, der skal rettes op, kan det tage længere tid og tid er jo også styret af Saturn.

Har men en specifik fysisk eller psykisk sygdom , man ønsker at gøre noget ved, skal der selvfølgelig tages udgangspunkt i de tilsvarende chakraer. Brugen af chakramedicin i transitperioden er en hjælp til selvhjælp. En periode, der ellers for mange kan være noget at en prøvelse at komme igennem, hvis man ikke bevidst går ind og arbejder med de tilstedeværende energier.

En af mine klienter, som også er astrolog, fortæller: Jeg fik påbegyndt en oprydning på det konkrete plan i nogle gamle følelsesmæssige konflikter, der i lang tid havde virket uoverkommelige og uløselige. Jeg er begyndt at føle stor glæde og taknemmelighed over det land jeg bor i og det hjem jeg har (IC). Jeg glæder mig over at jeg kan spise sund økologisk mad og at kroppen rummer alt det liv, som jeg kan mærke mere og mere efterhånden som jeg kommer i bedre kontakt med den."

Hvilken medicin til hvilke transitter ?
Det er vigtigt at se på horoskopets helhed, når man skal vælge, hvilken medicin, der vil være passende på et givet tidspunkt.

Transitter til MC / IC aksen peger naturligt på Rod/Krone. Transitter til Solen vil med udbytte kunne suppleres med Hjertechakra- medicinen. Er det til Månen vil det måske være en god ide at koncentrere sig om Solar Plexus/Hals, men det er alligevel ikke så enkelt, då Månen jo på en måde rummer hele fortiden og derfor vil reagere på alle problematikker fra fortiden og de kan jo sidde i alle chakraerne. Transitter til Mars og Venus kunne handle om Hara /Pande ubalance, Mercur, Hals/Solar Plexus osv. Da man skal regne med, at en balancering kan tage et stykketid, er det en god ide at koncentrere sig om transitter fra de kollektive planeter dvs. fra Jupiter og udefter.

Går man i terapi, vil chakramedicinen virke befordrende på processen. Spændinger i kroppen hjælpes blidt på vej mod opløsning i det tempo bevidstheden kan følge med i. En masse bearbejdning foregår dog også af sig selv i drømmelivet om natten.

Om forfatteren

Helle J Hansen. Marketing Consultant, Coach i Personlig/spirituel udvikling, Access Consciousness Facilitator www.lifestyleacademy.dk