Er coaching for nedadgående i det nuværende financielle klima? - Ikke ifølge en nyelig undersøgelse!

En undersøgelse med 173 besvarelser (137 fulde besvarelser og 36 ikke helt udfyldte) udført af Performance Consultants og MS Coaching indikerer at coching stadig bliver brugt som en vigtig intervention på trods af de begrænsninger, som det økonomiske klima giver. Halvdelen af de adspugte, loksaliseret i UK og Danmark, siger at coaching bliver brugt på samme niveau som før krisen, og for de, der oplever et fald i coaching, er der en tilsvarende gruppe, som oplever øget coaching.

Coachingstilen har bevæget sig en smule væk fra den udfordrende stil og hele 4 ud af 5 coaches (83%) coacher nu med en balanceret udfordrende og støttende stil i deres coaching dialoger.  Top 4 emnerne for coaching er (i) team -/afdelings udvikling, (ii) opbygning af tillid og  selvtillid, (iii) personligudvikling og (iv) motivation. 3 ud af hver 4 coaching forløb (75%) sker på foranledning af den enkelte. Man ønsker at blive coached og spørger selv om det.

Af de coaches, der har svaret, er næsten halvdelen nu interne i organisationerne. 60% af de adspurgte kommer fra HR/L&D, resten er et mix af forskellige business funktioner. 2 udaf 5 (39%) arbejder for organisationer, hvor der er mere end 1,000 ansatte.

I denne økonomiske situation er coaching  beskrevet som  noget der gør en virkelig stor forskel for ledere og medarbejdere. Ledernes udfordringer ved at håndtere den umiddelbare indvirkning af afskedigelser og de længerevarende  implikationer med hensyn til motivation og produktivitet, er alle områder, som kan støttes ved hjælp af coaching. Der er stor enighed om at topledelsen nu står ansigt til ansigt med en ny era som de kun har haft  meget lidt erfaring med eller træning i. De fleste adspurgte ser coaching som  en støtte for personer og deres udfordringer mere end en støtte med hensyn til processer, måske er dette en indikation af hvilken forskel en faktor,  som en villig arbejdsstyrke, kan gøre i en krise.

Individuelle behov er også i fokus i undersøgelsen. I fordele ved coaching optræder personlig motivation ofte, tæt sammenkædet med håndtering af stress med hensyn til ændriger og den medfølgende usikkerhed. Håndtering af truslen omkring afskedigelser, muligheden af at det kan ske eller “overlevelse” er andre store emner som coaching kan adressere både på et individuelt og et organisatorisk plan. I fremtiden ser de adspurgte bevarelse af arbejdspladser som et problemområde for top ledelsen og et som det er nødvendigt at coaches er villige til og forberedte på at udforske sammen med deres klienter.

Bekymringer omkring bundlinien manifesterer sig bredt i form af fornyet salgsaktiviteter, produkt innovation og service.  Det at få den reorganiserede organisation til at acceptere nye business visioner og anderledes måder at fungere på fremover bør ikke undervurderes.

Om forfatteren

Alan Ward
Course Director
Performance Consultants
+44 20 7415 4055
Alan.W@PerformanceConsultants.co.uk
www.performanceconsultants.co.uk

og

Marianne Skettrup
Business & Personal Coach
MS Coaching
+45 56 50 10 40
ms@mscoaching.dk
www.MSCoaching.dk