Vejen til en afklaring - Caminovandring

Caminovandring kan ændre ens liv totalt. Langdistancevandring er nemlig både fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og spirituelt godt for én. Alt overflødigt skrælles væk fra dag ét: Ingen mobiltelefon, ingen adgang til internet, ur, nyheder, eller anden unødig støj. Kun fordybelse. Og dermed er langdistancevandring en fantastisk og effektiv ramme til at blive bevidst om sine egne holdninger, overbevisninger og fordomme - og gøre noget ved de uhensigtsmæssige, hvad enten det drejer sig om private, erhvervs- og/eller helbredsmæssige udfordringer.

At gå langdistancevandring er at bringe sig selv ud af dagligdagen, at skifte miljø – og det er ofte nok til at se alle sine mønstre i et nyt lys. Det kan f.eks. hjælpe en til at blive bevidst om sammenhængen mellem sine valg i livet og konsekvenserne af dem. Det kan også hjælpe en til at finde sin styrke og sit potentiale samt blive klog på, hvad det er, der afholder os fra at få succes i vores liv på alle planer – i parforholdet, karrieren, relationerne, økonomien eller helbredet.  De psykologiske blokeringer kan måske opløses med vandring, så vi kan se de svar, der ofte ligger lige for næsen af os, så vi kan ændre spor fra et fastlåst mønster til mere fleksibilitet og frihed i livet. På den måde kan langdistancevandring både være en hurtig og en langsom måde at ændre tingenes tilstand på.

Vi har en ting til fælles – 24 timer i døgnet! Så forskellen på os er udelukkende, hvordan vi vælger at bruge vores tid, og hvordan vi prioriterer, når det gælder både tid, relationer, penge, opmærksomhed og andre af vores ressourcer. Bliver vi bevidste om de valg, vi træffer, tager vi også ansvar.

Livet handler om valg – tilvalg og fravalg: Jobbet var et valg, ægtefællen og boligen var et valg. Alle omstændigheder og fortrædeligheder er alt sammen noget, man bevidst eller ubevidst har valgt. Der findes ingen rigtige eller forkerte – gode eller dårlige – valg. Der findes kun konsekvenser af vores holdninger og valg. Og de valg, vi vælger at træffe, afgør vores skæbne. Hvis man derfor vil have noget andet, end det, man hidtil har haft, må man gøre noget andet end det, man hidtil har gjort. Men for at foretage forandringer i sit liv, kan det være nødvendigt at gennemgå følgende fem trin (BEAMH):

Bevidstgørelse: (at få øje på, hvad der virkelig sker),
Erkendelse: (at se, at det handler om en selv),
Ansvarlighed: (at blive klar over, at man selv er en del af problemet – og en del af løsningen),
Muligheder: (se sine nye valgmuligheder) samt
Handling: (at gøre noget ved det).

At gennemleve disse fem trin sammen med en kvalificeret coach eller psykoterapeut kaldes også accelereret læring. Den bedste måde at lære på er at blive bevidst om sammenhængen mellem valg/beslutning/handling – og de tilhørende konsekvenser. Hvis man samtidig kan forkorte afstanden/tiden mellem valget og konsekvensen, går læringen hurtigst.

Når alarmen blinker…
Ofte reagerer vi på symptomerne, fordi det kan være svært at se årsagerne. Et eksempel på det er, at bilens olielampe pludselig blinker. Hvor er problemet egentlig henne? Er det olielampen, der er problemet, eller befinder det sig ude under motorhjelmen? Vil det hjælpe noget at klistre et stykke tape over olielampen, så man er fri for at se på blinkeriet? Nej, for det kan blive meget værre senere, hvor motoren kan brænde sammen. At kende sammenhængen mellem olielampen og manglende motorolie er dog ikke noget, man kan vide, før man har lært det.
Overført til os selv handler det derfor primært om at arbejde med problemstillinger inden i os selv, i stedet for uden for os selv. Og hvis man vil have en vedvarende forandring, er det ikke nok med en modificering af adfærden – det svarer til at sætte tape over olielampen. Her skal der ofte mere dybdegående arbejde til over længere tid, og det inkluderer næsten altid, at man også arbejder med kroppen.

I dag befinder mange mennesker sig mest i deres tanker på det mentale plan, men hvis man har afskåret sig fra sin krop (fordi det smerter for meget at mærke den), har  man også afskåret sig fra en stor del af sine egne ressourcer. En langdistancevandring er netop med til at få kroppen inkluderet igen. Det kræver dog, at man vedligeholder sit helbred og forbereder sig ordentligt på en vandring og holder sig disse syv punkter for øje. At man:

· dyrker forskellige former for motion
· undgår giftstoffer
· forsøger at undgå stress
· spiser sundt og varieret samt drikker rigeligt med vand
· indtager kvalitetskosttilskud som supplement til maden
· sørger for rigeligt med kvalitetssøvn og
· generelt sørger for at skabe gode relationer til andre mennesker

Jeg ville ønske, at flere mennesker var klar over, at de selv i høj grad er herre over, om de vil være glade eller kede af det. Om de vil være raske eller syge. Rige eller fattige. Det drejer sig nemlig om alle de valg, vi træffer livet igennem. Til- og fravalg. Det er alt sammen vores eget ansvar og vores personlige valg.
Livet er pragtfuldt, når man vælger et pragtfuldt liv.

Om forfatteren

Mikael Hoffmann er 50 år og er lige blevet far til en datter.
Han bor sammen med sin familie og har klinik på Frederiksberg og har i 15 år haft selvstændig virksomhed som psykoterapeut og coach. Før Mikael blev selvstændig, uddannede han sig til ingeniør, og før det sejlede han i 12 år i handelsflåden som styrmand og kaptajn.
I løbet af de seneste tre år har Mikael gået Caminoen fire gange. To gange på Via de la Plata i Spanien og to gange på Hærvejen fra Viborg til grænsen.

Mikael Hoffmann afholder i 2010 et kursus i personlig udvikling med langdistancevandring på Hærvejen. Før kurset er der en række forberedelseskurser, der skal gøre det muligt at gennemføre kurset med størst muligt udbytte.