Nye tænder af guld eller billige tandkroner? Læs mere her

Denne artikel handler om en tandbehandling, som mange mennesker hvert år får foretaget. Det drejer sig om indsættelse af kunstige kroner på naturlige tænder, og ofte er det en bekostelig affære for patienten, selv om der dog også findes mange eksempler på tandlæger, der tilbyder billige tandkroner.

Hvordan foregår det?

Indsættelsen af en kunstig krone sker - uanset om vi snakker om kroner af ædelmetal (de såkaldte guldtænder) eller billige tandkroner - ved at tandlægen først sliber tanden til. Herefter laves et aftryk og et sammenbid, så man er sikker på, at den nye tand passer ind i tandsættet og patientens måde at bruge kæberne på. I nogle tilfælde vil tandlægen også tage en farveprøve af patientens raske tænder, så den nye tands farve kommer til at matche de øvrige tænder.

Dette materiale sendes så til et tandteknisk laboratorium, der fremstiller kronen efter tandlægens anvisninger, uanset om patienten skal have billige tandkroner eller en krone af guld eller platin.

Til sidst skal tandlægen vurdere den nye krone, og hvis den er i orden, bliver den indsat i patientens mund med en særlig cement. Både ædelmetalkroner og billige tandkroner skal typisk efterjusteres, når patienten har gået med dem i et stykke tid.