Brugerundersøgelser

Der findes mange former for brugerundersøgelser, og ikke alle slags egner sig til alle formål. Her følger en beskrivelse af de forskellige slags og hvor de bedst kan anvendes.

 

Undersøgelser på papir

Undersøgelsen bliver sendt til svarpersonerne pr. post eller afleveres på anden måde, de udfylder og sender dem retur.

Fordelen ved denne form for undersøgelse er, at respondenten har tid til at kunne sætte sig ned i ro og mag, læse spørgsmålene og udfylde skemaet.

Ulemperne består blandt andet i, at man risikerer ikke at få særligt mange undersøgelser retur – enten fordi respondenten glemmer det eller ikke gider besvære sig med det. Derudover er det også nemmere at glemme at svare på et spørgsmål, hvis man først har sprunget det over, eller man har måttet gå fra undersøgelsen midt i det hele. På den måde bliver datasættet ufuldstændigt.

 

Undersøgelser pr. telefon

Ud fra en database ringes der rundt til forskellige respondenter. Deres svar bliver tastet ind i et elektronisk skema mens interviewet står på.

Fordelene ved denne form for undersøgelse er, at spørgsmålene kan være lidt mere komplekse og der kan være flere svarmuligheder.

Fordi målgruppen ofte er voksne mennesker, der arbejder, så er interviewerne også tvunget til at ringe på tidspunkter, der kan være ubelejlige for respondenterne. Derfor må spørgeskemaet helst heller ikke være for langt. Spørgsmålene skal heller ikke være for svært konstruerede, da de skal læses op og respondenten ikke kan læse med. Hvis der er flere end syv svarmuligheder, vil det være meget svært at holde svarene ud fra hinanden.

Det er heller ikke just en fordel at interviewene ofte bliver afholdt af virksomheder med professionelle telefoninterviewere, der ikke kender så meget til emnet eller at interviewerne er uprøvede, der ikke mestrer teknikken.

 

Undersøgelser via Internet

Spørgeskemaet oprettes i elektronisk form og sendes så til svarpersonerne via et link i en mail. Man kan dog også distribuere spørgeskemaerne via et link på en hjemmeside, men ulempen er så, at man ikke kan være sikker på, hvem der svarer.

Denne måde er helt klart den billigste, fordi man slipper for udgifter til porto, trykning og tastning. Desuden er det også nemt, fordi der findes mange gratis programmer på Internettet, der laver spørgeskemaer samt giver mulighed for at validere respondentens svar under udfyldelsen. På den måde er der ikke spørgsmål, der bliver sprunget over eller glemt.

Ulemperne er at ikke alle respondenter befinder sig på nettet og at der ikke findes måder at slå e-mailadresser op på, som man kan med telefonnumre f.eks.

Man opnår flest svar, hvis spørgeskemaet sendes direkte til en respondents indbakke, for hvis man bare lægger det ud på en hjemmeside, så kan man ikke være sikker på, at resultatet bliver statistisk repræsentativt for den målgruppe, man havde i tankerne.

Om forfatteren

Her kan du læse mere om: SMS spørgeskema