Professionel oversættelse over for gratis online oversættelse

Når vi ser, at der er landet et fremmedsproget dokument på vores skrivebord, bliver de fleste af os for et øjeblik overrumplet. Uanset om vi har en grundlæggende eller slet ingen viden om sproget, står vi så over for et valg: Skal vi vælge en gratis online oversættelse eller en professionel oversættelse?

En online oversættelse kan være en god hjælp til sproglig afkodning. Den er især nyttig, når man allerede har en grundlæggende viden om kildesproget, men ikke nok til at oversætte hele teksten.

Online oversættelsen gør det, at den bare udskifter ord fra det ene sprog til ord fra det andet sprog, og det vil i det fleste tilfælde gøre en i stand til at bruge eksisterende viden kombineret med tidligere ukendte oversatte ord, også selv om oversættelsen er meget mekanisk i sit resultat (eftersom det jo er en udskiftning af ord baseret på en ordbog), så man opnår en tilfredsstillende forståelse af helheden.

Hvis man har et forudgående kendskab til sproget, er man i stand til at omgå svaghederne ved oversættelsesmaskiner på nettet. Som tidligere nævnt udfører mange af oversættelsesmaskinens algoritmer en ordbogsbaseret oversættelse. Som du dog kan tænke dig, giver dette ikke altid et oversat produkt med hensyn til de mange tempora, bøjninger eller kasus (f.eks. nominativ, akkusativ og dativ), der findes i de fleste fremmedsprog. I disse tilfælde er det kun et forudgående kendskab til sproget, der gør, at man er i stand til at isolere hovedverbet eller sætningsleddene for at finde en anden form at lægge ind i maskinen.

Selv uden nogen forudgående lingvistisk viden er online oversættelser ofte mere end nok til at give i det mindste en idé om meningen i en tekst. En af de store fordele ved online oversættelser er jo, at de er gratis, og for mange virksomheder og private brugere er en gratis tilnærmelse til en teksts mening god nok.

Der kan selvfølgelig være omstændigheder, hvor en omtrentlig oversættelse ikke er acceptabel, og så er det bedst at benytte sig af en virksomhed, der kan levere professionelle dokumentoversættelsestjenester.

En sådan omstændighed er for eksempel, når man prøver at oversætte et engelsk dokument til et andet sprog. Dette gøres nødvendigvis af forretningshensyn, og som med alt en virksomhed producerer, vil oversættelsens kvalitet eller manglen på samme derfor have en direkte indflydelse på virksomhedens omdømme.

Den anden indlysende omstændighed, hvor kun en professionel oversættelse er acceptabel, er, når der kræves en kritisk juridisk, økonomisk, teknisk eller erhvervsmæssig oversættelse. Når alt kommer til alt, gælder det for denne type dokumenter, at alt andet end en tydelig og præcis oversættelse, der ikke kun gengiver dokumentets mening, men også den oprindelige hensigt, der ligger til baggrund for teksten, på forhånd er dømt til at være et flop for virksomheden.

Sammenlagt kan man med al rimelighed sige, at hvis et sprogligt skøn er nok, så kan en online oversættelse klare det. Men hvis det virkelig er noget, der betyder noget, er det klogt at søge en professionel oversætters hjælp!

Om forfatteren

Lingo24 tilbyder seriøs oversættelsestjenester i mange sprog. Hos Lingo24 finner du også gratis fransk sprogværktøj til finding af parafraser og thesaurus.